Projekt „SENIOR TEŻ JEST COOL”

Projekt „SENIOR TEŻ JEST COOL”

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Jedność serc” działające przy Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku od 01.05 do 31.08.2022 roku realizuje  projekt „SENIOR TEŻ JEST COOL”.

W ramach projektu zaplanowano różnorodne formy aktywizacji seniorów:

  • warsztaty z zakresu umiejętności społecznych
  • warsztaty z zakresu pielęgnacji urody osób starszych
  • masaże relaksacyjne

Uczestnikami projektu są podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku.

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Województwa Lubelskiego.