Kontakt

Dom Pomocy Społecznej w Kraśniku,

ul. Oboźna 36, 23-200 Kraśnik

Tel./Fax: 81 825 27 21

Pracownik socjalny – Tel.: 81 458 70 17

E-mail: pracowniksocjalny@dpskrasnik.pl

 

Kierownik Zespołu Pielęgniarek

Tel.: 81 458 70 17

 

Gabinet zabiegowy – Tel.: 81 458 70 18