AktualnościStowarzyszenie

Projekt: Spotkanie integracyjno-kulturalne „Czary mary, nie do wiary”

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Jedność Serc” działające przy Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku od 15.11 do 15.12.2023 roku realizuje projekt: Spotkanie integracyjno – kulturalne „Czary mary, nie do wiary”.

W dniu 28.11.2023r. odbyło się spotkanie integracyjno – kulturalne, w którym uczestniczyło 100 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu kraśnickiego i janowskiego. Podczas spotkania zorganizowano pokaz mody w wykonaniu uczestników zabawy. Przewodniczącą pokazu mody była stylistka i modelka Joanna Horodyńska.

Uroczystość została zrealizowana w ramach zadania publicznego współfinansowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Rodzaj zadania: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Województwa Lubelskiego.