Kontakt

Dom Pomocy Społecznej w Kraśniku,
ul. Oboźna 36, 23-200 Kraśnik
Tel.: 81 825 27 21
Fax: 81 825 27 21
E-mail: sekretariat@dpskrasnik.pl