Obejrzyj DOM

Obejrzyj Dom

Dom Pomocy Społecznej w Kraśniku funkcjonuje od 1 maja 1991 r. z przeznaczeniem dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych. Dysponuje 73 miejscami.

Dom posiada kaplicę, świetlicę, pokój dziennego pobytu, gabinet pielęgniarski i lekarski, gabinet rehabilitacji, własną kuchnię,stołówkę, windę, łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz 1 pokój jednoosobowy, 30 – dwuosobowych i 4- trzyosobowe.

Opieka w naszym Domu opiera się na pełnej akceptacji człowieka, jego wad, zalet i przyzwyczajeń. Świadczymy całodobowe usługi opiekuńcze, tj.: pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacyjnych oraz pomoc w załatwianiu spraw osobistych. Organizacja pracy domu oparta jest na indywidualnych planach opieki, realizowanych przez zespół terapeutyczno-opiekuńczy. Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie na miejscu ze świadczeń zdrowotnych. Do lekarzy specjalistów mieszkańcy dowożeni są do przychodni specjalistycznej w Kraśniku i w Lublinie.

Mieszkańcy Domu objęci są także stałą opieką psychologiczną prowadzona głównie w wymiarze indywidualnym. Jej podstawowymi celami są: adaptacja do warunków Domu, pomoc w rozwiązywaniu pojawiających się problemów osobistych oraz problemów dnia codziennego, rozwój osobisty mieszkańców. Psycholog współpracuje z kadrą opiekuńczą oraz terapeutyczną DPS, dzięki czemu możliwe jest wieloaspektowe i indywidualne spojrzenie na mieszkańca w celu jak najlepszej opieki. Świadczone są również usługi rehabilitacyjne. Podstawowe zabiegi wykonuje pracownik fizjoterapii w gabinecie rehabilitacji.

Terapia zajęciowa w Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku to aktywność plastyczna i artystyczna, jak również wszelkie prace użyteczne na rzecz placówki , np. w ramach terapii pracą mieszkańcy uprawiają ogródek. Biblioterapia jako ulubiona forma spędzania wolnego czasu cieszy się wśród mieszkańców dużym zainteresowaniem. Korzystamy z niewielkiego lecz własnego księgozbioru.

Mieszkańcy naszego Domu uczestniczą w wyjazdach integracyjnych do innych tego typu placówek, kina lub nad zalew. Codziennie mogą wyjść na zakupy, gdzie maja okazję ćwiczyć umiejętność dysponowania własnymi pieniędzmi. Kultywowane są tradycje świąteczne (obchody Wielkanocy, Bożego Narodzenia, porządkowanie grobów zmarłych mieszkańców). Mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w mszach świętych odprawianych na terenie Domu.