Aktualności

JUBILEUSZ 30-LECIA

JUBILEUSZ 30-LECIA

Nasz piękny jubileusz 30-lecia przeszedł już do historii, pozwólcie jednak, że wspólnie powspominamy ten czas, czas przygotowań, wytężonej pracy i zaangażowania wielu osób oraz ten piękny, słoneczny i uroczysty dzień.

Najpierw Msza Święta w intencji Mieszkańców i Pracowników DPSu, wspaniali goście, potem przemówienia okolicznościowe, wpisy pamiątkowe do kronik, życzenia, upominki, poczęstunek i wspólna zabawa.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Ks. Dziekan Dekanatu Kraśnickiego Jerzy Zamorski, Starosta Kraśnicki Pan Andrzej Rolla, Posła na Sejm RP Pana Kazimierza Chomę reprezentował Dyrektor Biura Poselskiego Pan Michał Stawiarski, Wojewodę Lubelskiego reprezentował Pan Albin Mazurek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Pani Joanna Kakareko, Marszałka Województwa Lubelskiego reprezentowała Pani Małgorzata Romanko Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinieoraz Edyta Filipczak zastępca dyrektora ROPS w Lublinie, Przewodniczący Rady Powiatu w Kraśniku Pan Jacek Dubiel, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku Pani Katarzyna Wójtowicz, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach Pani Mariola Siek, Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Kraśniku Pani Iwona Rachoń, Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie reprezentowała Pani Ewa Chęć, Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gościeradowie Pan Jerzy Rak

W tym wyjątkowym dniu za wieloletnią pracę na rzecz naszego Domu podziękowaliśmy Paniom: Wiesławie Łączce, Małgorzacie Piekarz, Grażynie Nizińskiej-Łapińskiej, Stanisławie Pyć, Dorocie Zapalskiej.

Szczególne podziękowania były też dla naszych wyjątkowych Mieszkańców p. Anny Sulowskiej, p. Heleny Kot, p. Leszka Jezierskiego oraz p. Kazimierza Sowika.

Obchody uświetnił również humorystyczny występ naszych Mieszkańców a nasz gość specjalny Pan Jan Kowal pięknie śpiewał i przygrywał na akordeonie.

Obchody 30-lecia były współfinansowane przez Zarząd Powiatu w Kraśniku oraz działające przy DPS Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Jedność serc” w Kraśniku, które ufundowało dla wszystkich Mieszkańców piękne kwiaty.