AktualnościStowarzyszenie

„Ruch, taniec, relaks”

„Ruch, taniec, relaks”

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Jedność serc” działające przy Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku od 1 września do 30 listopada 2022 roku realizuje  projekt „Ruch, taniec, relaks”

W PROJEKCIE ZAPLANOWANO:

  • zajęcia taneczne
  • masaże relaksacyjne
  • spotkanie integracyjne podsumowujące

Uczestnikami projektu są podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku oraz Domu Pomocy Społecznej „Barka” w Janowie Lubelskim.

               Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Województwa Lubelskiego – Umowa Nr DZR.KS.4071.1.PFRON.2022 z 19.08.2022r. na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Lubelskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2022r. w trybie otwartego konkursu ofert.

Kwota projektu 7 460,00 zł w tym:

  • 1 060,00 – wkład osobowy Stowarzyszenia „Jedność Serc”
  • 6 400,00 – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie