AktualnościStowarzyszenie

„Święta tuż, tuż…”

„Święta tuż, tuż…”

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Jedność Serc” działające przy Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku do  01 października do 16 grudnia 2022 roku realizuje projekt „Święta tuż, tuż…”

W PROJEKCIE ZAPLANOWANO:

  • warsztaty rękodzielniczo-plastyczne
  • spotkanie ze Św. Mikołajem

Uczestnikami projektu są podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku.

Kwota projektu: 10 000,00 zł – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków województwa Lubelskiego-Umowa Nr DZR.MF.4071.6p.2022 z dnia 20.09.2022r. o powierzenie zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (w trybie pozakonkursowym).