AktualnościStowarzyszenie

Projekt „Nasz wymarzony ogród”

Projekt „Nasz wymarzony ogród”

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Jedność Serc” działające przy Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku od 11.06 do 30.09.2023 roku realizuje  projekt „Nasz wymarzony ogród”.

W ramach projektu zaplanowano:

  • warsztaty ogrodnicze
  • spotkanie relaksacyjno-podsumowujące

Uczestnikami projektu są podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku.

Koszt ogólny projektu: 12.980,00zł

Dofinansowanie: 11.250,00zł

Zadanie publiczne pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywizacji ( realizacja Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych na lata 2021-2025)

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Województwa Lubelskiego